Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
17/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
Frontex/OP/658/2020/RS
Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex
Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση τετρακίνητων/αυτόματων οχημάτων και οχημάτων γενικής χρήσεως και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
5000000.00 EUR
34110000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
17/09/2020 00:00
27/10/2020 11:00
29/10/2020 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση τετρακίνητων/αυτόματων οχημάτων με δυνατότητες παντός εδάφους και συναφείς υπηρεσίες για...
Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex. Εκτιμώμενος αριθμός μισθωμένων οχημάτων: 50 τετρακίνητα/αυτόματα οχήματα γενικής χρήσης με δυνατότητες παντός εδάφους κατά την υλοποίηση της σύμβασης.
Παρτίδα 2
Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων γενικής χρήσεως και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex
Μίσθωση και μακροπρόθεσμη μίσθωση οχημάτων και συναφείς υπηρεσίες για επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex. Εκτιμώμενος αριθμός μισθωμένων οχημάτων: 20 οχήματα γενικής χρήσης κατά την υλοποίηση της σύμβασης.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 202-486900
Διορθωτικό
16/10/2020 00:00
2020/S 181-435944
Προκήρυξη διαγωνισμού
17/09/2020 00:00