Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Patents for Industrial Pollution Prevention and Control
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία έναρξης:
11/09/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
27/09/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2020/LVP/2246-ExA
Patents for Industrial Pollution Prevention and Control
Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority’s intention to publish a future negotiated low or middle valueprocedure.

Techniques for Industrial Pollution Prevention and Control, as described in the so-called BREF documents published by JRC, shall be used to identify patents with relevance for those techniques. This shall be done by complex machine-learning algorithms which can process natural-language descriptions as provided in the BREF documents and in patents. The results will be used to assess the capabilities of the EU and its regions towards advancing these technologies and contributing to the implementation of the Green transition.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
79314000
00
Additional CPV Supplementary CPV
72316000
79314000
Σημεία αναφοράς
11/09/2020 00:00
27/09/2020 23:59
28/09/2020 - 02/10/2020
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.