Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση-πλαίσιο για παροχή υπηρεσιών ΤΠ που καλύπτουν προσαρμοσμένα επίπεδα πορι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Chemicals Agency (ECHA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/10/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHA/2020/666
Σύμβαση-πλαίσιο για παροχή υπηρεσιών ΤΠ που καλύπτουν προσαρμοσμένα επίπεδα πορισμού εφαρμογών του ECHA
Το κανάλι που προβλέπεται από τον διαγωνισμό θα καλύπτει υπηρεσίες για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων ανάπτυξης και συντήρησης επιστημονικών εργαλείων ΤΠ, που υποστηρίζουν τις κανονιστικές διαδικασίες που έχουν ανατεθεί, επί του παρόντος, στον ECHA, χωρίς να αποκλείουν εκείνες που πρόκειται να ανατεθούν ή τελούν υπό ανάθεση στον ECHA, βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι διοργανική. Η επικεφαλής αναθέτουσα αρχή είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), στο Ελσίνκι, που ενεργεί ως φορέας για τις συμμετέχουσες οντότητες για τους σκοπούς της διαχείρισης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της απορρέουσας σύμβασης-πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη βοήθεια της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (DG ENV), είναι μια συμμετέχουσα οντότητα και αναθέτουσα αρχή στη σύμβαση-πλαίσιο.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
Συμφωνία πλαίσιο
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
76000000.00 EUR
72000000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/10/2020 00:00
08/01/2021 14:00
11/01/2021 14:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Προμήθεια υπηρεσιών μετατροπής ΤΠ
Πρωτεύον κανάλι για πρωτοβουλίες Μετατροπής, που καλύπτει κυρίως υπηρεσίες ΤΠ σε δραστηριότητες που βασίζονται σε έργα για την κατασκευή νέων προϊόντων και άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Παρτίδα 2
Προμήθεια υπηρεσιών λειτουργίας και ανάπτυξης ΤΠ
Κύριο κανάλι για πρωτοβουλίες λειτουργίας και ανάπτυξης, που καλύπτει κυρίως υπηρεσίες ΤΠ σε δραστηριότητες που βασίζονται σε έργα που καλύπτουν την ενίσχυση των υφιστάμενων προϊόντων και την παροχή καθιερωμένων υπηρεσιών, όπως τη διατήρηση των προϊόντων σε λειτουργία, την αντιμετώπιση των αλλαγών, τις διορθώσεις και τις δραστηριότητες υποστήριξης των χρηστών.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 238-587096
Διορθωτικό
07/12/2020 00:00
2020/S 222-542062
Διορθωτικό
13/11/2020 00:00
2020/S 202-486902
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/10/2020 00:00