Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αντίκτυπος του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) σχετικά με την πρ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/02/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
FISMA/2015/010/D.
Αντίκτυπος του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) σχετικά με την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις...
Στόχος είναι η απόκτηση εμπειρικής τεκμηρίωσης και η παροχή ανεξάρτητης επιστημονικής ανάλυσης και συμπερασμάτων προς την Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων κεφαλαιακών απαιτήσεων ως προς τις ικανότητες των τραπεζών να παράσχουν μακροπρόθεσμα δάνεια και, πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση υποδομών. Η μελέτη που θα παραδοθεί από τον (τους) ανάδοχο(ους) θα αποτελέσει μια σημαντική συμβολή στην προετοιμασία των εκθέσεων και λοιπών εγγράφων της Επιτροπής.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/02/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
09/04/2015 23:59
16/04/2015 14:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 042-070861
Διορθωτικό
28/02/2015 00:00
2015/S 038-064199
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/02/2015 00:00