Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ετήσια συντήρηση 2 συστημάτων Quantstudio 7 rtPCR
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/09/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2020/OP/2186
Ετήσια συντήρηση 2 συστημάτων Quantstudio 7 rtPCR
Η ετήσια συντήρηση 2 συστημάτων Quantstudio 7 rtPCR, η τακτική συντήρηση οργάνων και οι έλεγχοι επιδόσεων είναι αναγκαίοι για να πραγματοποιήσουμε τις εργασίες μας με πιστοποίηση και μπορούν να παράξουν αποτελέσματα με αξιοπιστία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
58000.00 EUR
58000.00 EUR
50411000
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
50411000
38951000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/09/2020 00:00
06/11/2020 16:00
09/11/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 188-453030
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/09/2020 00:00