Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αγορά εξωτερικών στατιστικών δεδομένων: απόκτηση στατιστικών διεθνούς εμπορίου.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/B/2015/003.
Αγορά εξωτερικών στατιστικών δεδομένων: απόκτηση στατιστικών διεθνούς εμπορίου.
Η παρούσα πρόσκληση συμμετοχής σε διαγωνισμό καλύπτει δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγορά εξωτερικών δεδομένων και αποτελείται από ένα ενιαίο τμήμα «Απόκτηση στατιστικών διεθνούς εμπορίου».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
22/04/2015 00:00
22/05/2015 23:59
01/06/2015 16:30
05/06/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 078-137086
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/04/2015 00:00