Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υποστήριξη δράσεων για την ψηφιοποίηση των κατασκευών των ΜΜΕ
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
09/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/2020/OP/0025
Υποστήριξη δράσεων για την ψηφιοποίηση των κατασκευών των ΜΜΕ
Ο EASME προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης των ΜΜΕ του κατασκευαστικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελάχιστων απαιτήσεων, περιγράφονται λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων στο τμήμα 1).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
73000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
80500000
72314000
72000000
71354100
73000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
09/12/2020 00:00
11/02/2021 10:00
12/02/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 240-592292
Προκήρυξη διαγωνισμού
09/12/2020 00:00