Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στατιστικές για την καινοτομία (αναθεώρηση του «εγχειριδίου του Όσλο 2005»).
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG EUROSTAT
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
29/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/06/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ESTAT/G/2015/006.
Στατιστικές για την καινοτομία (αναθεώρηση του «εγχειριδίου του Όσλο 2005»).
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναθεώρηση του «Εγχειριδίου του Όσλο 2005».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
29/04/2015 00:00
02/06/2015 23:59
12/06/2015 16:30
19/06/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 083-146594
Προκήρυξη διαγωνισμού
29/04/2015 00:00