Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Έρευνα για τις αστικές μεταφορές την επαύριο της επιδημικής έξαρσης της νόσου Co...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/10/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
10/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/SVQ/2020/OP/1644
Έρευνα για τις αστικές μεταφορές την επαύριο της επιδημικής έξαρσης της νόσου Covid-19: αντιληπτοί κίνδυνοι, αλλαγές ως προς τις...
Ο γενικός στόχος αυτής της σύμβασης είναι να παράσχει στην αναθέτουσα αρχή μια συλλογή δεδομένων για αρκετές πόλεις της ΕΕ βάσει μιας έρευνας που καλύπτει την επιλογή τρόπου μετακίνησης και γενικότερα, τις στάσεις και τις αντιλήψεις των ταξιδιωτών έναντι των υπαρχουσών επιλογών κινητικότητας για αστικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης στο χώρο εργασίας σε μια ευρεία ή λειτουργική αστική περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, ζητείται από τον ανάδοχο να διεξάγει μια έρευνα με σκοπό να κατανοήσει τα μοντέλα αστικής κινητικότητας των ατόμων προκειμένου να προσδιορίσει τον επιλεγέντα τρόπο μεταφοράς, το κόστος που πραγματοποιήθηκε, τον σκοπό και τη συχνότητα του ταξιδιού καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές και τους συμπεριφορικούς παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν για την καλύτερη κατανόηση των καθοριστικών παραγόντων και τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από τις επιλογές μεταφοράς τους στο πλαίσιο της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200000.00 EUR
200000.00 EUR
73200000
ES618
Additional CPV Supplementary CPV
79311000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/10/2020 00:00
10/11/2020 16:00
11/11/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 210-511909
Διορθωτικό
28/10/2020 00:00
2020/S 192-460330
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/10/2020 00:00