Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις του EMSA και του EMCDDA στη Λι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
06/10/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
02/12/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/16/2020
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις του EMSA και του EMCDDA στη Λισαβόνα
Προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις των EMSA και EMCDDA, και οι δύο βρίσκονται στην Praça Europa, Λισσαβόνα, Πορτογαλία.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Μία ή περισσότερες παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
1,160,000.00 EUR
90910000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
06/10/2020 00:00
02/12/2020 16:00
04/12/2020 11:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις του EMSA
Τακτικές υπηρεσίες καθαρισμού για τα κεντρικά γραφεία του EMSA και το συνεδριακό κέντρο και πρόσθετες υπηρεσίες καθαρισμού κατά παραγγελιά.
Παρτίδα 2
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις του EMCDDA
Τακτικές υπηρεσίες καθαρισμού για τα κεντρικά γραφεία του EMCDDA και το κτίριο Palacete Relogio και επιπλέον υπηρεσίες καθαρισμού κατά παραγγελία.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 213-520761
Διορθωτικό
02/11/2020 00:00
2020/S 194-467988
Προκήρυξη διαγωνισμού
06/10/2020 00:00