Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή «Επιχειρηματική ανάλυση της διαστημικής...
Αναθέτουσα αρχή:
European Defence Agency (EDA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/10/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
20.CAP.OP.012
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή «Επιχειρηματική ανάλυση της διαστημικής γεωσκόπησης (SBEO BC ANALYSIS - Space Based Earth Observation Business...
Το αντικείμενο της σύμβασης-πλαίσιο είναι η παροχή μιας «επιχειρηματικής ανάλυση της διαστημικής γεωσκόπησης».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200,000.00 EUR
200,000.00 EUR
75221000
BE
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/10/2020 00:00
23/11/2020 17:30
24/11/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 192-460320
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/10/2020 00:00