Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Sale Martin Christ freeze dryer
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία έναρξης:
28/09/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
28/10/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2020/LVP/2182-ExA
Sale Martin Christ freeze dryer
Sale Martin Christ freeze dryer. This is a sale, not a call for tenders.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
28/09/2020 00:00
28/10/2020 23:59
29/10/2020
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.