Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ECHO/2020/OP/0006 Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή ικανοτήτων σχεδιασμού,...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/10/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
17/12/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHO/2020/OP/0006
ECHO/2020/OP/0006 Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παροχή ικανοτήτων σχεδιασμού, οργάνωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων...
Με αυτήν την πρόσκληση υποβολής προσφορών, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης σκοπεύει να ενισχύσει τη συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ στον τομέα της κατάρτισης. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα και η συνεργασία σε περίπτωση ανάπτυξης και η περαιτέρω εκπαίδευσης των ικανοτήτων και των γνώσεων σχετικά με την αντιμετώπιση καταστροφών και τον συντονισμό κατά τη διάρκεια μιας αντίδρασης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα απευθύνονται σε εμπειρογνώμονες των συμμετεχόντων κρατών και στο προσωπικό της ECHO και σε συμμετέχοντες που ορίζονται από τους οργανισμούς του ΟΗΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1350000.00 EUR
1350000.00 EUR
80560000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
80560000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
26/10/2020 00:00
17/12/2020 16:00
18/12/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 237-581738
Διορθωτικό
04/12/2020 00:00
2020/S 208-506574
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/10/2020 00:00