Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET), παρακολούθηση...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
05/10/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMPL/2020/OP/0014
Υπηρεσίες υποστήριξης σχετικά με τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET), παρακολούθηση αποφοίτων και ευελιξία στην επαγγελματική...
Ο γενικός στόχος της πρόσκλησης είναι να αποκτηθούν οι υπηρεσίες ενός εργολάβου για την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών υποστήριξης για την εφαρμογή της επερχόμενης σύστασης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως την εφαρμογή του ενημερωμένου πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας (EQAVET) με ειδική εστίαση στην παρακολούθηση αποφοίτων, υποστηρίζοντας την αρχή ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να είναι ευέλικτη και σχεδιασμένη κατά ενότητες, καθώς και να διερευνά τη σκοπιμότητα ανάπτυξης βασικών επαγγελματικών προφίλ της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
2160000.00 EUR
2160000.00 EUR
79900000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79900000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
05/10/2020 00:00
05/11/2020 12:00
06/11/2020 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 193-465350
Προκήρυξη διαγωνισμού
05/10/2020 00:00