Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Βασικά θέματα αναθεώρησης στους τομείς της εισόδου στην αγορά, της διαχείρισης α...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2015/0003.
Βασικά θέματα αναθεώρησης στους τομείς της εισόδου στην αγορά, της διαχείρισης ανεπαρκών πόρων και γενικά θέματα καταναλωτών -...
Η μελέτη θα αξιολογεί το τρέχον ρυθμιστικό πλαίσιο εν όψει του εντοπισμού βασικών πτυχών αναθεώρησης και θα παράσχει ανάλυση προοπτικών λαμβάνοντας υπόψη του αντίκτυπου των τεχνολογικών αλλαγών και των εξελίξεων της αγοράς στη ρύθμιση. Αυτό θα γίνει βάσει αξιολόγησης των μελλοντικών ρυθμιστικών προκλήσεων 1) για την είσοδο στην αγορά, ειδικότερα θέματα χορήγησης αδειών, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων φάσματος (ανάγκη για πιο λεπτομερείς κοινές διαδικασίες και όρους χορήγησης αδειών), και 2) για τη διαχείριση ανεπαρκών πόρων, ειδικότερα, την κατανομή και εκχώρηση φάσματος, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης και της αρίθμησης (αυξημένη ανάγκη για αριθμούς για επικοινωνία μεταξύ μηχανημάτων), με εστίαση στον κίνδυνο εξάντλησης πόρων αρίθμησης και στην κατανομή εύρων αρίθμησης και δικαιωμάτων προτεραιότητας, καθώς και 3) για πτυχές τελικού χρήστη, με εξαίρεση την καθολική υπηρεσία, μεταξύ άλλων δεσμούς, μεταγωγή και διάδραση μεταξύ σταθερών και κινητών συνδρομών.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
20/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/08/2015 16:00
26/08/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 118-212393
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/06/2015 00:00