Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ενίσχυση των ικανοτήτων ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των ΜΜΕ μέσω δημιουργ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
15/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASME/2020/OP/0026
Ενίσχυση των ικανοτήτων ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των ΜΜΕ μέσω δημιουργικών εταιρικών σχέσεων και της χρήσης νέων...
Η δράση αυτή θα συμβάλει στον στόχο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών MME.Η Εταιρική σχέση Worth II θα βασίζεται στην ιδέα και τη μεθοδολογία του σχεδίου Εταιρικής σχέσης Worth που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του COSME για το 2016.Το σχέδιο Εταιρικής σχέσης Worth στοχεύει στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ ΜΜΕ (π.χ. κατασκευαστές, βιοτέχνες, λιανοπωλητές) και σχεδιαστών και άλλων δημιουργικών επαγγελματιών, καθώς και ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων τεχνολογιών (συμπεριλαμβανομένων των ΤΠΕ και των ψηφιακών).Το σχέδιο θα υλοποιηθεί μέσω διακρατικής πλατφόρμας.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
4,000,000.00 EUR
4,000,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
15/12/2020 00:00
01/02/2021 10:00
02/02/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 244-603257
Προκήρυξη διαγωνισμού
15/12/2020 00:00