Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Επιτραπέζιο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης σε κιβώτιο χειροκτίων για το χαρακτη...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
JRC/GEE/2020/OP/2576
Επιτραπέζιο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης σε κιβώτιο χειροκτίων για το χαρακτηρισμό στόχων ακτινιδών
Η προετοιμασία και ο χαρακτηρισμός των λεπτών στιβάδων ακτινιδών είναι απαραίτητος για πειράματα πυρηνικών δεδομένων. Ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση και τη βελτίωση της ποιότητας των εναποθέσεων λεπτών στρωμάτων. Η εξωτερική ανάθεση αυτής της υπηρεσίας είναι πολύ δύσκολη λόγω της φύσης του υλικού (μεταφορά και άδεια χειρισμού ραδιενεργού υλικού). Η τεχνική βελτίωση και η μείωση της κλίμακας στον τομέα της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας προς επιτραπέζια μοντέλα επιτρέπει τη δυνατότητα άμεσου εσωτερικού χαρακτηρισμού μεγάλων δειγμάτων με λογικό κόστος χωρίς την απαίτηση εντατικής εκπαίδευσης.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
250000.00 EUR
250000.00 EUR
38511100
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
38511100
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/11/2020 00:00
07/01/2021 16:00
08/01/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 221-541965
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/11/2020 00:00