Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The instructions to tenderers have been amended to take into account the new general EU ban on participation of Russian companies in public procurement
Τίτλος:
Μηχανισμός για επενδύσεις της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στη Συνδεσιμότητα (EPI...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/06/2022
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010336
Μηχανισμός για επενδύσεις της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στη Συνδεσιμότητα (EPIC- Eastern Partnership Investment in Connectivity) — Σύμβαση-πλαίσιο...
Ο μηχανισμός της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για Συνδεσιμότητα (EPIC) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος συμβουλευτικής και τεχνικής βοήθειας προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να σχεδιάσουν, να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν έργα υποδομής που σχετίζονται με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) ) σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις απαιτήσεις των χωρών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ και των διεθνών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Η σύμβαση-πλαίσιο θα καλύψει την παροχή τεχνικής βοήθειας για την εκπόνηση μελετών και τεκμηρίωσης υψηλής ποιότητας που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την προετοιμασία έργων υποδομής μεταφορών (π.χ. μελέτες προκαταρκτικής σκοπιμότητας, στρατηγικές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις, μελέτες σκοπιμότητας, ελέγχους ασφαλείας, εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, προκαταρκτικά σχέδια), την υποστήριξη επιλεγμένων πτυχών της υλοποίησης του έργου, καθώς και μέτρα επικοινωνίας.
Υπηρεσίες
Περιορισμένη πρόσβαση
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
10200000.00 EUR
10200000.00 EUR
71356200
MA09
00
Additional CPV Supplementary CPV
71322000
71311230
71311220
71335000
71313400
Σημεία αναφοράς
04/11/2020 00:00
08/06/2022 12:00
22/02/2021 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 010-015592
Διορθωτικό
15/01/2021 00:00
2020/S 247-609372
Διορθωτικό
18/12/2020 00:00
2020/S 215-525906
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/11/2020 00:00