Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και υπηρεσία συντήρησης
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Satellite Centre
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/10/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
23/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
SatCen OP-03/20
Συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και υπηρεσία συντήρησης
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ανάθεση μιας σύμβασης για την προμήθεια και τη συντήρηση ραφιών για δίσκους και συσκευών αποθήκευσης δεδομένων για ταξινομημένα και μη ταξινομημένα δίκτυα του SatCen.
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
https://www.satcen.europa.eu
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
250000.00 EUR
250000.00 EUR
32420000
ES3
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
22/10/2020 00:00
23/11/2020 16:00
24/11/2020 12:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 206-500663
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/10/2020 00:00