Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποστήριξης για την αποψίλωση, τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία και...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
16/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
12/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2020/OP/0039
Υπηρεσίες υποστήριξης για την αποψίλωση, τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία και τον κανονισμό FLEGT (επιβολή της δασικής...
Οι στόχοι της σύμβασης είναι οι εξής:1) παροχή υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη της ΕΕ για την εφαρμογή της ανακοίνωσης της ΕΕ για την «Ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των παγκόσμιων δασών» («Ανακοίνωση για την αποψίλωση των δασών»)· και2) παροχή υποστήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη της ΕΕ για την εφαρμογή και επιβολή του κανονισμού για την ξυλεία της ΕΕ και του κανονισμού για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT - Forest Law Enforcement, Governance and Trade).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1800000.00 EUR
1800000.00 EUR
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
16/11/2020 00:00
12/01/2021 16:00
14/01/2021 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 223-547635
Προκήρυξη διαγωνισμού
16/11/2020 00:00