Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη για την υποστήριξη της κλιμάκωσης των καινοτομιών σχετικά με την ενεργό κ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
13/07/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2015/0039.
Μελέτη για την υποστήριξη της κλιμάκωσης των καινοτομιών σχετικά με την ενεργό και υγιή γήρανση - SMART 2015/0039.
— Ανάλυση του πλαισίου κλιμάκωσης των καινοτομιών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (EIP-AHA) (μέσω της στήριξης περιοχών που εμπλέκονται ή πρόκειται να συμμετάσχουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη καινοτομιών).— Ανάλυση άλλων τομέων που επηρεάζονται από την καινοτομία, στους οποίους έχουν αντιμετωπιστεί με επιτυχία οι προκλήσεις κλιμάκωσης.— Εντοπισμός βασικών συντελεστών επιτυχίας από τους εν λόγω τομείς, οι οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν για τη στήριξη της διαδικασίας κλιμάκωσης της καινοτομίας σχετικά με την ενεργό και υγιή γήρανση.Επίσης πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς οι οικονομικοί συντελεστές προώθησης της κλιμάκωσης σε ολόκληρους τους κύκλους ζωής από την ανάπτυξη λύσης έως την αγορά. Ποιες είναι οι κανονιστικές, εμπορικές συνθήκες ή συνθήκες πολιτικής, οι οποίες θα συμβάλουν στην αύξηση των επενδυτικών ροών σε καινοτόμες λύσεις σχετικά με την ενεργό και υγιή γήρανση από την άποψη των επενδυτών του ιδιωτικού τομέα και από την άποψη των δημόσιων επενδύσεων. Θα δοθεί έμφαση στη διευκόλυνση της μεταφοράς και εφαρμογής ορθών πρακτικών, οι οποίες έχουν καταδείξει συγκεκριμένα αποτελέσματα και οφέλη. Είναι σημαντικό το να αποκομιστούν μαθήματα από τους πλέον προηγμένους πρωτοπόρους σχετικά με το τι να πράττουμε αλλά και τι να μην πράττουμε. Ένας τρόπος για την επίτευξη του ανωτέρω είναι δημιουργία «δικτύων γνώσης» που θα δώσουν τη δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων, ορθών πρακτικών και εμπειριών κατά τόπο ιδιαίτερα πρακτικό, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από λοιπές περιοχές EIP-AHA και εξωτερικές συγκριτικές αξιολογήσεις (λοιποί τομείς συμπεριλαμβανομένων των τομέων επενδύσεων). Αυτά τα δίκτυα γνώσεων θα συντομεύσουν την καμπύλη μάθησης για όσους υιοθετούν κάποια ορθή πρακτική ή ξεκινούν την υλοποίηση και διασφαλίζουν ότι τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν σε 1 τομέα δεν θα επαναληφθούν σε άλλους τομείς.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
13/07/2015 16:00
28/07/2015 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 119-216341
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/06/2015 00:00