Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και υποστήριξη στη συνολική δ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Investment Bank (EIB)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
26/10/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
07/12/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AA-010536-001
Εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και υποστήριξη στη συνολική διαχείριση έργων
Σκοπός της παρούσας ανάθεσης είναι ο σύμβουλος προμηθειών της ΕΤΕπ να παρέχει καθημερινή υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στον επικεφαλής της ομάδας δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά τη συνολική διαχείριση έργων, δηλαδή σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες, τις επιμέρους δραστηριότητες και τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται στο έργο, καθώς και να συμβάλει στην προετοιμασία των παραδοτέων που πρόκειται να επεξεργαστεί η ομάδα δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
208000.00 EUR
208000.00 EUR
79400000
RO
Σημεία αναφοράς
26/10/2020 00:00
07/12/2020 23:59
08/12/2020 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 208-506566
Προκήρυξη διαγωνισμού
26/10/2020 00:00