Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την απόδοση της στήριξης για ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
08/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/2020/OP/0026
Μελέτη σχετικά με την απόδοση της στήριξης για ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που χορηγείται μέσω διαδικασιών...
Η παρούσα σύμβαση στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία και σύνταξη της έκθεσης σχετικά με την παροχή υποστήριξης για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που χορηγείται μέσω διαδικασιών υποβολής προσφορών στην Ένωση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
150,000.00 EUR
150,000.00 EUR
73210000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
08/12/2020 00:00
01/02/2021 16:00
02/02/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 239-589644
Προκήρυξη διαγωνισμού
08/12/2020 00:00