Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Supply of Equipment for Solid Waste Source Separation Schemes in 4 Regions
Αναθέτουσα αρχή:
Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
13/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/04/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
NEAR/BEG/2020/EA-OP/0036
Supply of Equipment for Solid Waste Source Separation Schemes in 4 Regions
The purpose of this contract is the acquisition of wheeled containers and bins and refuse collection trucks for Public Utility Companies (PUCs) which operate under 4 different Regional Waste Management Centre (RWMC) schemes in Serbia, in order to enable these local waste operators to better organize systematic collection and transport of dry municipal solid waste fraction – separating recyclables, from households to the waste transfer stations or directly to the secondary separation line.As a consequence, it is expected that the amount of recyclable waste in 17 municipalities will increase and that the quantity of landfilled waste will decrease, improving the municipal solid waste management in line with EU standards and Serbian legislation (specific objective) towards achievement of the Waste Framework Directive and Landfill Directive targets. This action will improve quality of life of citizens by raising environmental standards in Serbia towards EU levels (overall objective).
Προμήθειες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
34144511
Σημεία αναφοράς
13/11/2020 00:00
20/04/2021 12:00
22/04/2021 12:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Supply of Wheeled Containers and Bins
(IM) — 17SER01/05/011/01 — supply of wheeled containers and bins.
Παρτίδα 2
Supply of Refuse Collection Vehicles
(IM) — 17SER01/05/011/02 — supply of refuse collection vehicles.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 056-140315
Διορθωτικό
22/03/2021 00:00
2021/S 040-096594
Διορθωτικό
26/02/2021 00:00
2021/S 033-081033
Διορθωτικό
17/02/2021 00:00
2021/S 010-015580
Διορθωτικό
15/01/2021 00:00
2020/S 222-542069
Προκήρυξη διαγωνισμού
13/11/2020 00:00