Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Αποκλεισμός από τη στέγαση: Ανάλυση δένδρου προβλημάτων και παραγωγή εργαλειοθήκ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
04/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
08/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMPL/2020/OP/0013
Αποκλεισμός από τη στέγαση: Ανάλυση δένδρου προβλημάτων και παραγωγή εργαλειοθήκης πολιτικής
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
500000.00 EUR
500000.00 EUR
75110000
00
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
04/11/2020 00:00
08/01/2021 12:00
11/01/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 215-525908
Προκήρυξη διαγωνισμού
04/11/2020 00:00