Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή κοινών εργασιών αξιολόγησης των τεχνολο...
Αναθέτουσα αρχή:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
28/01/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
06/05/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CHAFEA/LUX/2020/OP/0013
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την παροχή κοινών εργασιών αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας - Υποστήριξη της συνέχισης της...
Το αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η αντιμετώπιση μεθοδολογικών ζητημάτων για την προώθηση κοινών εργασιών αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας που υποστηρίζουν τη συνεργασία της ΕΕ στον τομέα αυτό. Η υπηρεσία αναμένεται να καλύψει τα ακόλουθα βασικά ζητήματα:1) Εκ των προτέρων ανάπτυξη της μεθοδολογίας αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση κοινών εργασιών [ήτοι Κοινές Κλινικές Αξιολογήσεις (εφεξής «KKA») και Κοινές Επιστημονικές Διαβουλεύσεις (εφεξής «ΚΕΔ»). 1). Κοινές εργασίες αξιολόγησης τεχνολογίας αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας που περιλαμβάνουν:α) 8 ΚΕΔ για φαρμακευτικά προϊόντα ή τουλάχιστον όχι λιγότερα από 6, καιβ) 2 KKA για φαρμακευτικά προϊόντα και 4 KKA/συνεργατικές αξιολογήσεις (ΣΑ) για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τουλάχιστον 1 KKA για φαρμακευτικά προϊόντα και 2 KKA/ΣΑ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα αντίστοιχα.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
3,000,000.00 EUR
3,000,000.00 EUR
73110000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73110000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
28/01/2021 00:00
06/05/2021 17:00
11/05/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 080-204822
Διορθωτικό
26/04/2021 00:00
2021/S 047-116889
Διορθωτικό
09/03/2021 00:00
2021/S 019-043162
Προκήρυξη διαγωνισμού
28/01/2021 00:00