Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εφαρμογή και έλεγχος της ηλεκτρονικής υποβολής δεδομένων σε μορφή XML σχετικά με...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/03/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/04/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/DATA/2015/01.
Εφαρμογή και έλεγχος της ηλεκτρονικής υποβολής δεδομένων σε μορφή XML σχετικά με τις ζωονόσους, τη μικροβιακή αντοχή και τις...
Ο στόχος της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας είναι η σύναψη συμβάσεων απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών εντός μιας σαφώς καθορισμένης περιόδου που ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Θα ανατεθούν συμβάσεις απευθείας ανάθεσης σε οργανισμούς από τα κράτη μέλη της ΕΕ και λοιπές χώρες υποβολής εκθέσεων (Αλβανία, Ελβετία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία) που έχουν κυβερνητική εντολή για την υποβολή δεδομένων σχετικά με τις ζωονόσους, τη μικροβιακή αντοχή, τις εστίες τροφιμογενών λοιμώξεων και τους πληθυσμούς ζώων σύμφωνα με την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
11/03/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
27/04/2015 23:59
04/05/2015 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Δημιουργία ενός συστήματος για την εξαγωγή δεδομένων από τα εθνικά αποθετήρια δεδομένων σύμφωνα με τα μοντέλα δεδομένων και τις...
Παρτίδα 2 Ενημέρωση και αναθεώρηση των ιστορικών συνόλων δεδομένων στις βάσεις δεδομένων για τις ζωονόσους της EFSA χρησιμοποιώντας το...
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 212-383985 Διορθωτικό 31/10/2015 00:00
2015/S 049-084340 Προκήρυξη διαγωνισμού 11/03/2015 00:00