Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06D10/2020/SI2KAD-01 — σχεδιασμός και κατασκε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/01/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/04/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
06D10/2020/SI2KAD-01
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. 06D10/2020/SI2KAD-01 — σχεδιασμός και κατασκευή χώρου «Europa Experience» και συνεδριακού κέντρου στο...
Αυτές οι διαδικασίες σχετίζονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή του χώρου «Europa Experience», καθώς και ένα κέντρο επισκεπτών και ένα συνεδριακό κέντρο εντός του κτιριακού συγκροτήματος Adenauer του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Plateau du Kirchberg στο Λουξεμβούργο.Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών μελετών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των εργασιών, την κατάρτιση σχεδίων και άλλων απαιτούμενων τεχνικών εγγράφων (τμήμα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών), καθώς και την εκτέλεση των ίδιων των εργασιών (τμήμα που αφορά στις εργασίες). Πρόκειται για σύμβαση τύπου «σχεδίαση-κατασκευή» (design and build).
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η χαμηλότερη τιμή
45000000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
71320000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
18/01/2021 00:00
16/04/2021 18:00
21/04/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 027-065669
Διορθωτικό
09/02/2021 00:00
2021/S 011-021175
Προκήρυξη διαγωνισμού
18/01/2021 00:00