Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
ECHO/2020/OP/0008 — Εκπαίδευση για ομάδες αξιολόγησης εγκαυμάτων
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
16/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ECHO/2020/OP/0008
ECHO/2020/OP/0008 — Εκπαίδευση για ομάδες αξιολόγησης εγκαυμάτων
Σκοπός της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η αυτοαξιολόγηση τριών μαθημάτων κατάρτισης για το προσωπικό που δραστηριοποιείται στον τομέα των έκτακτων ιατρικών περιστατικών εγκαυμάτων – ήτοι πιθανά μέλη μιας ομάδας αξιολόγησης εγκαυμάτων – που ορίζεται από τα συμμετέχοντα κράτη του μηχανισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
450000.00 EUR
450000.00 EUR
80500000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
80500000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/12/2020 00:00
16/02/2021 16:00
17/02/2021 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 241-595035
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/12/2020 00:00