Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες υποστήριξης των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων του ETF στη Δημοκρατία...
Αναθέτουσα αρχή:
European Training Foundation (ETF)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
03/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
09/12/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
CFT/20/ETF/0017
Υπηρεσίες υποστήριξης των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων του ETF στη Δημοκρατία της Αρμενίας
Στόχος της αιτούμενης υπηρεσίας είναι η σύναψη σύμβασης-πλαίσιο για υπηρεσίες που θα υποστηρίζουν τοπικά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF - European Training Foundation) στην Ουκρανία.Υπηρεσία Α: Πρότυπη εκδήλωση — Διοργάνωση εκδηλώσεων σχεδίων όπως συναντήσεις, εργαστήρια, σεμινάρια, συνέδρια, επισκέψεις μελέτης στον τομέα των εργασιών του ETF,Υπηρεσία Β: Συνδιοργανωμένη εκδήλωση — Παροχή ενός περιορισμένου συνόλου υπηρεσιών σχετικών με εκδηλώσεις,Υπηρεσία Γ: Υποστήριξη στην οργάνωση των αποστολών του ETF στη χώρα (πακέτο αποστολής),Υπηρεσία Δ: Μετάφραση κειμένων και εγγράφων εργασίας με εξειδικευμένη τεχνική ορολογία για εκδηλώσεις.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
150000.00 EUR
150000.00 EUR
79950000
ITC11
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
03/11/2020 00:00
09/12/2020 10:30
10/12/2020 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 222-542063
Διορθωτικό
13/11/2020 00:00
2020/S 214-523185
Προκήρυξη διαγωνισμού
03/11/2020 00:00