Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Reconstruction works for the Delegation of the European Union to South Africa
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία έναρξης:
21/01/2021
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
08/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/DELZAFP/2020/MVP/0056-ExA
Reconstruction works for the Delegation of the European Union to South Africa
Please note that this is not a call for tenders but a publication announcing the Contracting authority’s intention to publish a future negotiated low or middle valueprocedure.

Construction works - new building 134 Muckleneuk Street, Nieuw Muckleneuk
Εργασίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
45210000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
45210000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
21/01/2021 00:00
08/02/2021 23:30
10/02/2021 - 20/02/2021
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.