Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανοικτή καινοτομία σε έξυπνες πόλεις, σχεδιασμός επιτυχημένων οικοσυστημάτων και...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
25/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
15/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2015/0064.
Ανοικτή καινοτομία σε έξυπνες πόλεις, σχεδιασμός επιτυχημένων οικοσυστημάτων καινοτομίας - SMART 2015-0064.
Τα σχέδια έξυπνων πόλεων ενεργοποιούνται συχνά από την ανάγκη αναβάθμισης 1 ή περισσότερων από τις βασικές υποδομές μιας πόλης/αστικής κοινότητας: ενέργεια, νερό, μεταφορές, στέγαση κ.λπ. και λαμβάνεται απόφαση για την ενίσχυση ή αντικατάσταση μιας υπάρχουσας υποδομής με μια έξυπνη υποδομή ούτως ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα της πόλης σχετικά με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και διαχείριση των πόρων (ειδικότερα της ενέργειας), να ενισχυθεί η κινητικότητα και να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές συνθήκες.Πέραν αυτών των στόχων, το υποσχόμενο δυναμικό των έξυπνων πόλεων βασίζεται στην έξυπνη αξιοποίηση των συλλεχθέντων δεδομένων και στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που καθιστούν δυνατές. Αυτό το δυναμικό έχει αποτελέσει αντικείμενο μακρόχρονης διερεύνησης σε θεωρητικό επίπεδο και οι παρουσιάσεις συχνά τονίζουν τα πολλά δευτερεύοντα οφέλη που απορρέουν για τις πόλεις και τις αστικές κοινότητες από την αυξανόμενη ποικιλία των ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο πιο συγκεκριμένο επίπεδο του σχεδίου έξυπνων πόλεων. Ωστόσο, αυτό το υποσχόμενο δυναμικό και οι προοπτικές ανοικτής καινοτομίας ως τμήμα των στρατηγικών των πόλεων, δεν διερευνώνται σε μεγάλο βαθμό ούτε αξιοποιούνται αρκετά. Η παρούσα μελέτη αναμένεται να αποσαφηνίσει και τεκμηριώσει τις αιτίες αυτού του κενού, καθώς και τους εξωτερικούς παράγοντες που επιδρούν σε αυτό.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
25/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
15/09/2015 16:00
29/09/2015 15:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2016/S 210-380215 Διορθωτικό 29/10/2016 00:00
2015/S 142-260110 Προκήρυξη διαγωνισμού 25/07/2015 00:00