Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων εδάφους που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνα...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
18/05/2012
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
03/07/2012
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
ENV.B.1/SER/2012/0024
Εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων εδάφους που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας LUCAS 2012 στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Στόχος της προκηρυσσόμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η διεξαγωγή μιας σειράς φυσικών και χημικών αναλύσεων (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας δειγμάτων) επί των 2 100 δειγμάτων εδάφους που συλλέχθηκαν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο της έρευνας LUCAS 2012.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
18/05/2012
Άνευ αντικειμένου
25/06/2012
26/06/2012
03/07/2012 16:00
17/07/2012
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2012/S 94-154450 Προκήρυξη διαγωνισμού 18/05/2012