Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for International Partnerships (INTPA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/03/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
27/05/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
EuropeAid/136790/DH/SER/Multi.
Ευρωπαϊκό δίκτυο εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη.
Επιλογή ενός φορέα ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση ενός δικτύου ερευνητών και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης μαζί με τη διοργάνωση εργαστηρίων και συνεδριάσεων. Τεχνική βοήθεια για την Επιτροπή.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
24/03/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
27/05/2015 23:59
29/05/2015 00:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 058-101076
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/03/2015 00:00