Στοιχεία προγραμματισμένης πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Tests de dépistage COVID-19 pour le Service européen pour l’action extérieure (S...
Αναθέτουσα αρχή:
European External Action Service (EEAS)
Ημερομηνία έναρξης:
06/11/2020
Προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος:
16/11/2020
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEAS/2020/MVP/0058-ExA
Tests de dépistage COVID-19 pour le Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
Le présent appel d’offres a pour objet de conclure un contrat pour la réalisation des tests de dépistage COVID-19 du personnel du SEAE, des agents locaux, de ses contractants, de ses prestataires de services internes et externes et de ses visiteurs.
Υπηρεσίες
Προγραμματισμένη διαδικασία με διαπραγμάτευση για συμβάσεις μέσης/μικρής αξίας
Έχει κλείσει
Μη επιλεγμένο
Η χαμηλότερη τιμή
85000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
85000000
85100000
Όροι συμμετοχής
Σημεία αναφοράς
06/11/2020 00:00
16/11/2020 23:59
17/11/2020
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις Nothing found to display.