Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

.
Τίτλος:
Έργα πολιτικού μηχανικού και κατασκευές με τη χρήση οικολογικών πρακτικών και υλ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Food Safety Authority (EFSA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
20/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
22/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OC/EFSA/CORSER/2020/02
Έργα πολιτικού μηχανικού και κατασκευές με τη χρήση οικολογικών πρακτικών και υλικών και αποκατάσταση της αίθουσας συσκέψεων...
Το αντικείμενο αυτής της συγγραφής υποχρεώσεων είναι η επιλογή ενός ή δύο αναδόχων με δυνατότητα:α) ανάληψη έργων πολιτικού μηχανικού, έργων μηχανικού παραγωγικών μονάδων και έργων που ενδεχομένως αφορούν τομείς όπως ξυλουργικές εργασίες, βάψιμο, κ.λπ., για ειδικές παρεμβάσεις με τη χρήση οικολογικών πρακτικών και υλικών, β) ανάληψη έργων αποκατάστασης της αίθουσας συσκέψεων στο κτίριο των κεντρικών γραφείων της EFSA, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκτελεστικού έργου που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.
Εργασίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
7,062,893.00 EUR
45210000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
20/11/2020 00:00
22/01/2021 14:30
27/01/2021 14:30
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Έργα πολιτικού μηχανικού και κατασκευές με τη χρήση οικολογικών πρακτικών και υλικών
Είδος σύμβασης: πολλαπλή σύμβαση-πλαίσιο με διαδοχική σειράΑρχική διάρκεια 12 μήνες + με αυτόματη ανανέωση έως και 3 φορές για μέγιστη συνολική διάρκεια τεσσάρων διαδοχικών ετών.
Παρτίδα 2
Αποκατάσταση της αίθουσας συσκέψεων της EFSA
Ανάληψη έργων αποκατάστασης της αίθουσας συσκέψεων στο κτίριο των κεντρικών γραφείων της EFSA, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκτελεστικού έργου που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 227-555194
Προκήρυξη διαγωνισμού
20/11/2020 00:00