Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Διόρθωση εγγράφων στα βουλγαρικά, τα εσθονικά, τα μαλτέζικα και τα πορτογαλικά
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/03/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/05/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
AO 10631.
Διόρθωση εγγράφων στα βουλγαρικά, τα εσθονικά, τα μαλτέζικα και τα πορτογαλικά
Υπηρεσίες διόρθωσης και ποιοτικού ελέγχου στα βουλγαρικά, τα εσθονικά, τα μαλτέζικα και τα πορτογαλικά.Αυτές θα περιλαμβάνουν:— διόρθωση χειρογράφων,— διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων,— ποιοτικό έλεγχο ηλεκτρονικών βιβλίων,— ποιοτικό έλεγχο δικτυακών τόπων, κινητών εφαρμογών κ.λπ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Σημεία αναφοράς
24/03/2015 00:00
27/04/2015 23:59
05/05/2015 23:59
12/05/2015 10:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1 Διόρθωση εγγράφων στα βουλγαρικά Υπηρεσίες διόρθωσης εγγράφων και ποιοτικού ελέγχου, οι οποίες περιλαμβάνουν:— διόρθωση χειρογράφων,— διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων,— ποιοτικό έλεγχο ηλεκτρονικών βιβλίων,— ποιοτικό έλεγχο δικτυακών τόπων, κινητών εφαρμογών κ.λπ.
Παρτίδα 2 Διόρθωση εγγράφων στα εσθονικά Υπηρεσίες διόρθωσης εγγράφων και ποιοτικού ελέγχου, οι οποίες περιλαμβάνουν:— διόρθωση χειρογράφων,— διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων,— ποιοτικό έλεγχο ηλεκτρονικών βιβλίων,— ποιοτικό έλεγχο δικτυακών τόπων, κινητών εφαρμογών κ.λπ.
Παρτίδα 3 Διόρθωση εγγράφων στα μαλτέζικα Υπηρεσίες διόρθωσης εγγράφων και ποιοτικού ελέγχου, οι οποίες περιλαμβάνουν:— διόρθωση χειρογράφων,— διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων,— ποιοτικό έλεγχο ηλεκτρονικών βιβλίων,— ποιοτικό έλεγχο δικτυακών τόπων, κινητών εφαρμογών κ.λπ.
Παρτίδα 4 Διόρθωση εγγράφων στα πορτογαλικά Υπηρεσίες διόρθωσης εγγράφων και ποιοτικού ελέγχου, οι οποίες περιλαμβάνουν:— διόρθωση χειρογράφων,— διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων,— ποιοτικό έλεγχο ηλεκτρονικών βιβλίων,— ποιοτικό έλεγχο δικτυακών τόπων, κινητών εφαρμογών κ.λπ.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 058-101077 Προκήρυξη διαγωνισμού 24/03/2015 00:00