Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Τυποποίηση στο πλαίσιο της συνδεδεμένης τηλεόρασης - SMART 2014/0055.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
31/03/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
05/05/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2014/0055.
Τυποποίηση στο πλαίσιο της συνδεδεμένης τηλεόρασης - SMART 2014/0055.
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η συλλογή δεδομένων σχετικά με το πλήρες τοπίο περί προτύπων (συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων) στον τομέα των τηλεοπτικών συσκευών με προσθήκη Διαδικτύου για τον καθορισμό του κατά πόσο υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι κατακερματισμού. Επίσης, θα καλύψει τις εθνικές και βιομηχανικές προδιαγραφές και το κόστος για την προσαρμογή σε αυτές. Θα πρέπει επίσης να παράσχει επισκόπηση των λόγων για την εφαρμογή διαφορετικών προτύπων και να περιγράψει τις υφιστάμενες ερευνητικές ανάγκες στον τομέα με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων κατακερματισμού.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
31/03/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
05/05/2015 16:00
18/05/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 063-109960 Προκήρυξη διαγωνισμού 31/03/2015 00:00