Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ανακαίνιση της εισόδου του κτιρίου του EMSA
Αναθέτουσα αρχή:
European Maritime Safety Agency
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EMSA/OP/39/2020
Ανακαίνιση της εισόδου του κτιρίου του EMSA
Οι κύριοι σκοποί της ανακαίνισης είναι ο διαχωρισμός του γραφείου υποδοχής και της αίθουσας των φρουρών ασφαλείας, η αναδιοργάνωση της λειτουργικότητας της κεντρικής αίθουσας υποδοχής του κοινού και η αντικατάσταση των υφιστάμενων μπαρών και των περιστροφικών πυλών ελέγχου πρόσβασης με πύλες πρόσβασης τύπου «μετρό», συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων προσαρμογών. Εκτός από την κύρια ανακαίνιση, το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης προβλέπει επίσης ορισμένες επεκτάσεις και προσαρμογές των υφιστάμενων τεχνικών εγκαταστάσεων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
250000.00 EUR
50700000
PT170
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
02/12/2020 00:00
04/02/2021 16:00
08/02/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 018-040368
Διορθωτικό
27/01/2021 00:00
2020/S 235-579083
Προκήρυξη διαγωνισμού
02/12/2020 00:00