Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ στον τομέα της ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Environment Agency (EEA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
19/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EEA/DIS/20/020
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΤΠ στον τομέα της ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και...
Ο ΕΟΠ, ως επικεφαλής αναθέτουσα αρχή για τον σκοπό της παρούσας διοργανικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΓΔ ENV) και Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (ΓΔ CLIMA), ως συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές, επιδιώκουν να συνάψουν συμβάσεις-πλαίσια υπηρεσιών με διαδοχική σειρά για την παροχή υπηρεσιών ΤΠ και υποστήριξης στους ακόλουθους τομείς:ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών Python, Zope και Plone, Node.js, React και Elasticsearch καιλειτουργιών DevOps με Jenkins, Docker καιΔιαθεσιμότητα υπηρεσιών υποστήριξης 1ου και 2ου επιπέδου γραφείου εξυπηρέτησης της εν λόγω ανάπτυξης ιστότοπου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
9 000 000.00 EUR
9 000 000.00 EUR
72260000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
72262000
72267100
72266000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζεται στα τμήματα 2.1.1 και 2.2.1 της συγγραφής υποχρεώσεων.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
19/11/2020 00:00
04/01/2021 14:00
05/01/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 228-560786
Διορθωτικό
23/11/2020 00:00
2020/S 226-555090
Προκήρυξη διαγωνισμού
19/11/2020 00:00