Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων που προβλέπ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
22/07/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
11/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2015/0001.
Μελέτη σχετικά με την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων που προβλέπονται από την οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού...
Ο τρίπτυχος στόχος της μελέτης είναι:1) καθορισμός μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη συμπλήρωση ενός κενού δεδομένων και την αξιολόγηση της προόδου σχετικά με την κοινή χρήση της υποδομής, τον συντονισμό των εργασιών, τις κατοικίες που είναι προσαρμοσμένες για υψίρρυθμες ευρυζωνικές υποδομές, τη διαφάνεια και ταχύτητα στην χορήγηση διοικητικών αδειών,2) στήριξη της υλοποίησης της οδηγίας, ειδικότερα μέσω του καθορισμού των βασικών στοιχείων για τη στήριξη της κοινής χρήσης και κοινής εγκατάστασης των υποδομών, συμπεριλαμβανομένων διατομεακών (π.χ. φορέων κοινής ωφέλειας) και πιθανών συνεργειών (π.χ. με εγκατάσταση έξυπνων δικτύων), καθώς και μέσω νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτομιών στον τομέα,3) ανάλυση των εργασιών τυποποίησης για προσαρμοσμένη πρόσβαση νέας γενιάς σε κατοικίες και χρήση «σημάτων ευρυζωνικής υποδομής».
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
22/07/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
11/09/2015 16:00
25/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 208-376789
Διορθωτικό
27/10/2015 00:00
2015/S 139-255598
Προκήρυξη διαγωνισμού
22/07/2015 00:00