Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών δικτύωσης μέσω λογι...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/06/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
25/08/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
SMART 2015/0011.
Μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών δικτύωσης μέσω λογισμικού και της εικονικοποίησης της...
Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση του αδιερεύνητου τομέα του τεχνολογικού και κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της δικτύωσης βάσει λογισμικού (SDN) και της εικονικοποίησης λειτουργίας δικτύου (NFV). Προβλέπεται ότι θα γίνει ανάλυση των μελλοντικών επιπτώσεων 2 τεχνολογιών που ενδεχομένως αλλάζουν τα δεδομένα, όσον αφορά χρονικά πλαίσια (σταδιακής) ανάπτυξης, διαδρομές μετάβασης από υπάρχουσες τεχνολογίες, πιθανές επιπτώσεις σε επιχειρηματικά μοντέλα, δυνατότητες καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων νέων εμπλεκόμενων φορέων που επωφελούνται των συνεχών εξελίξεων, γενικές δυνατότητες της αγοράς και τη θέση τους στο υπάρχον και μελλοντικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες. Κατά συνέπεια ο στόχος είναι η διερεύνηση ενός τομέα που δεν καθορίζεται σαφώς και των πιθανών αντίκτυπων του σε πολλαπλές πολιτικές της ΕΕ (έρευνα και καινοτομία, βιομηχανική πολιτική, τηλεπικοινωνιακή πολιτική).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
30/06/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
25/08/2015 16:00
02/09/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 123-224383
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/06/2015 00:00