Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες του μηχανισμού στήριξης πολιτικής.
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
02/04/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/05/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
2015/RTD/A4/OP/PP-00123-2014.
Υπηρεσίες του μηχανισμού στήριξης πολιτικής.
Υπηρεσίες για την υποστήριξη των ακόλουθων δράσεων του μηχανισμού στήριξης πολιτικής που έχει σχεδιαστεί για να συνδράμει τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεόμενες χώρες όσον αφορά στη μεταρρύθμιση των πολιτικών τους στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας: στήριξη των αξιολογήσεων από ομοτίμους των εθνικών στρατηγικών, προγραμμάτων και θεσμών στον τομέα της έρευνας & καινοτομίας· ειδική στήριξη σε χώρες (εκ των προτέρων αξιολογήσεις από ομοτίμους, εκ των υστέρων αξιολογήσεις από ομοτίμους, ad hoc αιτήματα)· στήριξη εργαστηρίων αμοιβαίας μάθησης σε βάθος για μια ομάδα χωρών· δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
02/04/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
20/05/2015 23:59
01/06/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 065-113790 Προκήρυξη διαγωνισμού 02/04/2015 00:00