Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

The submission deadline of this Call for Tenders has been extended to 28 January 2021 at 16:00 CET. The tender opening is moved accordingly to 29 January 2021 at 10:00. Please refer to the updated invitation for further details.
Τίτλος:
Υπηρεσίες καθαρισμού
Αναθέτουσα αρχή:
EUROJUST
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
30/11/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
28/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
2020/EJ/06/PO
Υπηρεσίες καθαρισμού
Το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για την παροχή των εξής:• υπηρεσιών και προμηθειών καθαρισμού,• προμηθειών υγιεινής,• διαχείρισης αποβλήτων και απόρριψης στοιχείων εκτός των εγκαταστάσεων,• αντιπαρασιτικής προστασίας,• φροντίδας φυτών εσωτερικού χώρου.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,500,000.00 EUR
1,500,000.00 EUR
90900000
NL332
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
30/11/2020 00:00
28/01/2021 16:00
29/01/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 005-003569
Διορθωτικό
08/01/2021 00:00
2020/S 237-581724
Διορθωτικό
04/12/2020 00:00
2020/S 233-574100
Προκήρυξη διαγωνισμού
30/11/2020 00:00