Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προώθηση της ηλεκτρονικής κινητικότητας μέσω της κτιριακής πολιτικής
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG Energy (ENER)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
12/03/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
19/04/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENER/2021/OP/0005
Προώθηση της ηλεκτρονικής κινητικότητας μέσω της κτιριακής πολιτικής
Η εν λόγω νέα σύμβαση στοχεύει στην παροχή βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα της υποδομής φόρτισης για την ηλεκτρική κινητικότητα στα κτίρια. Η σύμβαση θα υποστηρίξει την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων διατάξεων, της ανάπτυξης της αγοράς και των εμποδίων και ευκαιριών. Βάσει αυτής της αξιολόγησης, η μελέτη θα διατυπώσει μια σειρά προτάσεων πολιτικής, οι οποίες πρέπει να υποστηριχθούν από μια ανάλυση σκοπιμότητας και επιπτώσεων. Η μελέτη θα συμπεριλάβει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σε όλα τα στάδια για την καλύτερη υποστήριξη των πορισμάτων.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
200,000.00 EUR
200,000.00 EUR
73200000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
71600000
73200000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
12/03/2021 00:00
19/04/2021 17:00
20/04/2021 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 050-122207
Προκήρυξη διαγωνισμού
12/03/2021 00:00