Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

See updated version of Tender specifications Part 1 page 7-8
Τίτλος:
Παροχή εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και προμηθειών που σχετίζονται με μηχανισμό υποσ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
24/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
04/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EASO/2020/830
Παροχή εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και προμηθειών που σχετίζονται με μηχανισμό υποστήριξης της επανεγκατάστασης στην...
Ο Οργανισμός προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία σύναψης συμβάσεων για τη σύναψη σύμβασης-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών με έναν επιλεγέντα ανάδοχο για την παροχή εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και προμηθειών που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης της επανεγκατάστασης στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, Τουρκία. Ανατρέξτε, επίσης, στο σημείο 1.7 της συγγραφής υποχρεώσεων (Μέρος 1) «Όγκος και αξία της σύμβασης: πόσο σκοπεύουμε να αγοράσουμε;» (Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3)).
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
75000000
TR
Additional CPV Supplementary CPV
79500000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
24/12/2020 00:00
04/02/2021 16:00
05/02/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 251-626963
Προκήρυξη διαγωνισμού
24/12/2020 00:00