Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Προπαρασκευαστική δράση για το σύστημα παρακολούθησης επικονιαστών της ΕΕ και δε...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
11/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
01/02/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
ENV/2020/OP/0040
Προπαρασκευαστική δράση για το σύστημα παρακολούθησης επικονιαστών της ΕΕ και δείκτες
Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης επικονιαστών αποτελεί βασική δέσμευση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές. Είναι αναγκαία μια σειρά προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για την επιτόπου ανάπτυξη ενός τέτοιου σχεδίου, για παράδειγμα την αύξηση της ταξινομικής ικανότητας. Η παρούσα σύμβαση θα ενισχύσει την ταξινομική ικανότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά την επικονίαση εντόμων και θα υποστηρίξει την προετοιμασία για την εφαρμογή του συστήματος παρακολούθησης επικονίασης της ΕΕ.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Δημόσια σύμβαση
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
5,000,000.00 EUR
5,000,000.00 EUR
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Όροι συμμετοχής
Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
11/12/2020 00:00
01/02/2021 16:00
03/02/2021 10:30
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 242-595184
Προκήρυξη διαγωνισμού
11/12/2020 00:00