Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Ιατρικές και άλλες υπηρεσίες
Αναθέτουσα αρχή:
European Banking Authority (EBA)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
10/12/2020
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/01/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
EBA/2020/16/HRU/SER/OP
Ιατρικές και άλλες υπηρεσίες
Παροχή ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών για τα τρέχοντα και μελλοντικά μέλη του προσωπικού της ΕΑΤ (και των συμμετεχουσών αρχών) σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη, ετήσιες ιατρικές εξετάσεις, ανασκόπηση της επαγγελματικής υγείας, παροχή συμβουλών, εποχικούς εμβολιασμούς γρίπης και άλλες υπηρεσίες.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Συμφωνία πλαίσιο
http://eba.europa.eu
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής
1,064,000.00 EUR
85100000
FR101
Additional CPV Supplementary CPV
85121200
85121000
85147000
85120000
Όροι συμμετοχής
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
10/12/2020 00:00
29/01/2021 18:00
01/02/2021 11:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2020/S 241-595023
Προκήρυξη διαγωνισμού
10/12/2020 00:00