Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Υπηρεσίες «premedia», υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων και υπηρεσίες εκτύπωσης
Αναθέτουσα αρχή:
Publications Office of the European Union (OP)
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
23/02/2021
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
20/04/2021
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Πληροφορίες
OP/LUX/2021/OP/0001
Υπηρεσίες «premedia», υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων και υπηρεσίες εκτύπωσης
Σκοπός της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η επιλογή έως πέντε (5) οικονομικών φορέων ανά παρτίδα για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:Παρτίδα 1: Υπηρεσίες εκτύπωσης. Εκτύπωση ευρέος φάσματος προϊόντων εκτύπωσης, με ελαφρές προ-εκτυπωτικές εργασίες και προμήθεια έντυπων και διαδικτυακών PDF χωρίς προσθήκη τυχόν χαρακτηριστικών προσβασιμότητας.Παρτίδα 2: Υπηρεσίες «premedia» και υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων. Εργασίες προεκτύπωσης ή/και «premedia»με παροχή παραδοτέων σε διάφορες ηλεκτρονικές μορφές.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Όλες οι παρτίδες
2
Συμφωνία πλαίσιο
14000000.00 EUR
79800000
Όροι συμμετοχής
Όπως ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Σημεία αναφοράς
23/02/2021 00:00
20/04/2021 10:00
20/04/2021 15:00
Παρτίδες
Αριθμός παρτίδας Τίτλος Περιγραφή
Παρτίδα 1
Υπηρεσίες εκτύπωσης
Υπηρεσίες εκτύπωσης.
Παρτίδα 2
Υπηρεσίες «premedia» και υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων
Υπηρεσίες «premedia» και υπηρεσίες πολλαπλών διαύλων.
Προκηρύξεις
Αναφορά Είδος προκήρυξης Ημερομηνία δημοσίευσης
2021/S 037-091326
Προκήρυξη διαγωνισμού
23/02/2021 00:00