Λεπτομέρειες πρόσκλησης υποβολής προσφορών

Τίτλος:
Στήριξη της προετοιμασίας της εκτίμησης αντίκτυπου που συνοδεύει την αναθεώρηση ...
Αναθέτουσα αρχή:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Ημερομηνία δημοσίευσης στο TED:
21/08/2015
Προθεσμία παραλαβής προσφορών:
29/09/2015
Κατάσταση:
Έχει κλείσει
Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή Η προθεσμία για την καταφόρτωση εγγράφων για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών έχει συμπληρωθεί. Η καταφόρτωση εγγράφων δεν είναι δυνατή
Πληροφορίες
2015/0005.
Στήριξη της προετοιμασίας της εκτίμησης αντίκτυπου που συνοδεύει την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τις...
Η παρούσα μελέτη θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προετοιμασία της εκτίμησης του αντίκτυπου της αναθεώρησης του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπηρεσίες
Ανοικτή διαδικασία
Έχει κλείσει
Επιλεγμένο
Άνευ αντικειμένου
Σημεία αναφοράς
21/08/2015 00:00
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
Άνευ αντικειμένου
29/09/2015 16:00
13/10/2015 10:00
Παρτίδες Η πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν έχει παρτίδες.
Προκηρύξεις
Αναφορά Notice type Ημερομηνία δημοσίευσης
2015/S 161-294317 Προκήρυξη διαγωνισμού 21/08/2015 00:00